Oprogramowanie lean - co to takiego?

Oprogramowanie lean - co to takiego?

Likwidacja zbędnych procesów z lean production
Wielu Polaków uważa, że w kwestiach rozwoju technologicznego i wprowadzania najnowszych rozwiązań nasz kraj jest bardzo opóźniony. Rzeczywiście bardzo często zdarza się, że to, co na całym świecie jest znane i stosowane już od dawna, u nas cały czas przyjmowane jest z pewną rezerwą i ostrożnością.

Lean w Polsce 
Między innymi oprogramowanie lean pojawiło się u nas znacznie później niż w innych krajach. Całościowa nazwa tego systemu, czyli lean production oznacza tak zwaną odchudzoną produkcję. W związku z szybkimi zmianami, jakie zachodzą na światowych i Polskich rynkach oraz coraz nowszymi potrzebami, rozwiązanie to staje się coraz bardziej popularne i doceniane. U podstaw całej strategii leżą teorie stworzone przed II wojną światową przez Japończyków, a główną rolę odgrywa tu pięć zasad. Na początku konieczne jest uzmysłowienie sobie tego, co jest dla poszczególnych klientów atrakcyjne w danym produkcie.

Zakres wartości 
Następna kwestią, na której opiera się oprogramowanie lean jest wyznaczenie odpowiedniego zakresu wartości. Kolejna reguła mówi natomiast, że do osiągnięcia sukcesu konieczne jest jak najdoskonalsze skorelowanie poszczególnych, następujących po sobie etapów. Czwarta zasada głosi natomiast, że niezbędne jest uzyskanie efektu, w którym klienci otrzymują dokładnie to, czego oczekiwali, a co jednocześnie w jak najwyższym stopniu odpowiada temu, czego się spodziewali. Na koniec nie można zapomnieć jednak również o tym, że konieczna jest chęć stworzenia produktu odznaczającego się jak największą jakością.

Poza tymi pięcioma zagadnieniami, oprogramowanie lean bazuje również na przekonaniu o konieczności unikania trzech zjawisk. Na pierwszym miejscu znajduje się tutaj nieposiadająca odpowiedniego poparcia standaryzacja pracy, a następnie niezgodność przeprowadzanych działań. Bardzo istotne jest również takie prowadzenie produkcji, które pozwoli na uniknięcie strat w procesie wytwórczym. Samo przestrzeganie tych zasad nie jest jednak wystarczające, ponieważ konieczne jest tu również zwrócenia uwagi na fakt, że kolejność ich występowania jest niezmienna. Wynika to z tego, że żaden etap nie może być przeprowadzony bez wcześniejszej fazy.

Ograniczanie zasobów w produkcji
Tworzące oprogramowanie lean strategie zwracają również ogromną uwagę na to, że niezwykle ważne jest również maksymalne możliwe ograniczanie zasobów w czasie produkcji. Przez zasadę tę rozumie się nie tylko rzeczy materialne, ale również między innymi czas. Przy takim podejściu dochodzi więc do redukcji tego wszystkiego, co jest nieprzydatne i nie przynosi odpowiednich korzyści.

Opinie (0)

Zobacz firmy

HASBORG producent maszyn piekarniczych

Rakszawa 508
37-111 Rakszawa

Średnia Ocena

5/5
Linea - Profesjonalny serwis maszyn TASKI

Warszawska 139
35-205 Rzeszów

Średnia Ocena

5/5
Producent tonerów DMD Rzeszów

Al. Sikorskiego 2/7
35-304 Rzeszów

Średnia Ocena

5/5

Podobne artykuły

Serwis komputerowy

Serwis komputerowy

Lean management programy

Lean management programy

Usługi agencji reklamowej

Usługi agencji reklamowej