Intranet - co to takiego?


Intranet to narzędzie znacznie usprawniające komunikacje wewnątrz firmy oraz przyspieszające obieg informacji. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania obniżają się koszty administracyjne, pracownicy szybciej się porozumiewają, a zarządzanie działaniami staje się bardziej efektywne. Nie mniej jednak należy zdawać sobie sprawę, że wdrożenie Intranetu to nie tylko inwestycja w stosowne oprogramowanie i jego instalacja. Ważne jest także umiejętne zastosowanie Intranetu, przygotowanie na to pracowników. Dzięki temu odczujemy korzyści bardzo szybko.

Przy uruchomieniu Intranetu konieczne będzie zdecydowanie, czy jesteśmy w stanie sami wprowadzić rozwiązanie w firmie, czy też konieczne będzie zlecenia działań firmie zewnętrznej. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma określone wady, jak i zalety. Wykorzystanie własnych możliwości przy wprowadzeniu Intranetu daje nam przede wszystkim oszczędności finansowe. Nie mniej jednak bez koniecznego doświadczenia działania mogą okazać się nieprecyzyjne. Zlecenie pracy firmie zewnętrznej to oszczędność czasu, a z drugiej strony możliwość przedostania się istotnych dla firmy informacji na zewnątrz.